Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Sistemul pentru gestionarea situaţiilor şcolare

Accesul este permis doar studenţilor şi masteranzilor Universităţii „Tibiscus” pe baza unui nume de utilizator unic şi a unei parole, ambele fiind definite de către student. După ce îţi vei crea contul de utilizator, completând datele solicitate în formularul de mai jos, vei folosi numele de utilizator şi parola alese de tine pentru a te conecta.

Activarea contului tău se realizează prin confirmarea codului numeric personal. În cazul în care sistemul nu acceptă CNP-ul introdus, te rugăm să vizitezi casieria Universităţii, cu actul de identitate asupra ta pentru efectuarea de corecturi.

Notă: Casieria Universităţii este locul în care studenţii sunt înregistraţi iniţial în baza de date.

  
  - din 4 până la 32 de caractere inclusiv;
- poate conţine doar litere, cifre şi semnele . _ -
- semnele speciale nu pot fi alăturate sau pe ultima poziţie;
- primul caracter este obligatoriu o literă.
  - din 6 până la 32 de caractere ASCII afişabile;
- nu poate conţine caracterul Spaţiu sau cuvintele parola şi password.
 
  - pentru a recupera numele de utilizator şi/sau parola în caz că le uiţi.
  
© 2008-2011, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara